Відкритість мiсцевої влади. Канів!

Тема в разделе "Открытый диалог с чиновниками и депутатами", создана пользователем Suhobrus, 29 апр 2011.

 1. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  Муніципальний духовий оркестр подав в суд на міську владу.
  06.03.12.

  [​IMG]

  Представники Черкаського муніципального духового оркестру подали в суд на міську владу Черкас.
  Музиканти оскаржують в Соснівському районному суді рішення департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому про скорочення чисельності штатних посад духового оркестру від 28 лютого 2012 року.
  Відповідно до цього рішення, як повідомили нам працівники оркестру, з 30 квітня "скорочуються" всі посади оркестру.

  Представники духового оркестру "призупинили" судовий позов до міської влади Черкас.
  03.04.12.

  [​IMG]

  Представники муніципального духового оркестру Черкас написали заяву, в якій просять призупинити судовий розгляд за їх позовом до міської влади.

  Джерело: narodua.com
 2. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  <center>
  ***

  Закон України " Про доступ до публічної інформації".
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17

  ***
  </center>
  Розпорядження міського голови

  від 07 жовтня 2011 № 922-p

  Про забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Канівської міської ради

  Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»:

  1. Визначити загальний відділ апарату виконавчого комітету Канівської міської ради спеціальним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті.


  2. Затвердити форму запиту на інформацію та порядок складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого комітету, та надання відповідей на них (додаються).

  3. Визначити кабінет №7 за адресою: м. Канів, вул. Кошового, 3 спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

  4. Встановити, що виконавчий комітет:

  · є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі реалізації виконавчим комітетом своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні виконавчого комітету;

  · не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації органів державної влади України, інших органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій та інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

  5. Структурним підрозділам виконавчого комітету:

  5.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  5.2. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Канівської міської ради (а в разі їх відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб).

  5.3. Затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку.

  5.4. Затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

  5.5. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність.

  6. Загальному відділу апарату виконавчого комітету:

  6.1. Запровадити облік запитів на публічну інформацію, що надходить до виконавчого комітету в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

  6.2.Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих засобах масової інформації, на веб-сайті Канівської міської ради цього розпорядження міського голови.

  7. Загальному відділу апарату виконавчого комітету спільно з режимно-секретним підрозділом розробити та подати на затвердження в установленому порядку:

  перелік відомостей, що становлять службову інформацію та організувати його оприлюднення;

  інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять відомості, які становлять службову таємницю.

  8. Керуючому справами виконавчого комітету Дубенцю С.М. організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

  9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Дубенця С.М. та загальний відділ апарату виконавчого комітету.


  Міський голова В.В.Ніколенко
  Додаток до Розпорядження міського голови від 07 жовтня 2011 № 922-p.


  ПОРЯДОК
  складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого комітету, та надання відповідей на них.  Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого комітету, та надання відповідей на них.
  У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

  І. Процедура складання та подання запитів, що надходять
  до виконавчого комітету.


  1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до виконавчого комітету в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

  2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

  3. Запит на інформацію повинен містити:
  - прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  - підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  4. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, затвердженою виконавчим комітетом, що розміщується на офіційному сайті Канівської міської ради або бути отриманий в загальному відділі апарату виконавчого комітету за адресою: м. Канів вул. Кошового, 3, каб. 7.

  5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів
  виконавчого комітету, що є розпорядниками інформації, або до загального
  відділу апарату виконавчого комітету в робочий час згідно з правилами
  внутрішнього трудового розпорядку.

  6. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, що є розпорядником інформації або посадова особа загального відділу із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

  7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

  8. Запит на інформацію може бути поданий на поштову адресу 19000, м. Канів, вул. Кошового, 3, на електронну адресу: mvkkaniv@ukr.net, телефоном (факсом) за номером: 3-30-84 або безпосередньо до загального відділу щодня з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.

  ІІ. Механізм опрацювання
  запитів на інформацію в облдержадміністрації  1.Запит на інформацію після надходження до загального відділу апарату виконавчого комітету реєструється у відповідному реєстрі інформаційних запитів.
  2.У разі надходження інформаційного запиту до іншого структурного підрозділу виконавчого комітету, він терміново передається до загального відділу, про що робиться відмітка означеними підрозділами у відповідних журналах.
  3.Відповідальний за здійснення роботи із інформаційними запитами (далі – уповноважена особа), визначає предмет запиту на інформацію та за погодженням із заступниками міського голови згідно з розподілом обов’язків за напрямками роботи або у разі їх відсутності - з керуючим справами, розпорядника інформації, що запитується.
  4.Запит щодо інформації, якою виконавчий комітет не володіє, не зобов’язаний відповідно до своєї компетенції володіти, направляється супровідним листом належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Супровідний лист та повідомлення підписується керуючим справами виконавчого комітету.
  5.Запит на інформацію, розпорядником якої є структурні підрозділи виконавчого комітету, направляється відповідному підрозділу у порядку, визначеному п.4 розділу ІІ цього Порядку, при цьому у супровідному листі зазначається про необхідність надання загальному відділу копії відповіді на інформаційний запит.
  Після надходження відповідної інформації (копії відповіді на запит) до загального відділу, уповноважена особа реєструє відповідь у реєстрі запитів.
  6.Запит на інформацію, розпорядником якої є виконавчий комітет, зокрема, інформацію, що отримана або створена виконавчим комітетом в процесі здійснення своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату виконавчого комітету, розглядається безпосередньо загальними відділом апарату виконавчого комітету.
  За необхідністю загальним відділом апарату виконавчого комітету готується службова записка відповідному структурному підрозділу виконавчого комітету – фактичному розпоряднику інформації, з проханням надати відділу необхідну інформацію.
  Відповідь на інформаційний запит реєструється у реєстрі інформаційних запитів.

  ІІІ. Строки розгляду
  інформаційних запитів, підстави відмови в їх задоволенні


  1. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.
  2. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
  Клопотання про термінове опрацювання інформаційного запиту має бути обґрунтоване.
  3. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  4. Інформація на запит надається безоплатно.
  5. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
  6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
  1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;
  2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку;
  4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначені:
  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  підпис і дата (за умови подання письмового запиту).  Керуючий справами С.М.Дубенець


  [​IMG]
  http://fotkidepo.ru/photo/893538/41698W6v9kEnJey/pbIDLjD3pL/766530.jpg

  [​IMG]
  http://fotkidepo.ru/photo/893538/41698W6v9kEnJey/pbIDLjD3pL/766531.jpg
  Последнее редактирование: 12 май 2012
 3. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  Міський голова - Ніколенко Віктор Володимирович
  Дата народження – 09.03.1961.
  Освіта – вища.
  Позапартійний, обраний від Партії регіонів.
  Місце роботи на момент обрання – заступник директора ТОВ „Клуб сиру”.
  Контактний робочий тел.: 3-37-96, 3-33-83

  Секретар міської ради - Калніболоцький Олег Анатолійович, тел.:3-37-96
  Перший заступник міського голови - ....., тел.: 3-23-36
  Заступник міського голови - Болсунова Тетяна Володимирівна тел. 3-22-51
  Заступник міського голови - Леонтьєв Анатолій Олексійович, тел.: 3-33-55
  Заступник міського голови - Чиж Валентина Миколаївна, тел.: 3-33-55
  Заступник міського голови - ...., тел.: 3-30-60
  Керуючий справами - Дубенець Сергій Михайлович, тел.: 3-29-03
  Кількість депутатів міської ради – 46
 4. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  Литвин посоветовал депутатам почитать отзывы о смерти нардепа в интернете - "а когда еще остальные подохнут".

  09 апреля 2012.

  [​IMG]

  Председатель Верховной рады Владимир Литвин посоветовал народным депутатам почитать форумы, на которых обсуждается смерть депутата Игоря Головченко.

  "Радости большей, чем по этому поводу, я не видел. Я советовал бы каждому из вас, всем депутатам, почитать и сделать выводы: какое мы общество и что мы с вами, уважаемые коллеги."
  http://podrobnosti.ua/power/2012/04/09/830595.html
 5. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  Президент обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2011 год.
  14.04.2012.

  [​IMG]

  Президент Украины Виктор Янукович обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год в соответствии со статьей 12 закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции".

  Декларация размещена на официальном сайте президента и, как того требует закон, в течение 30 дней будет опубликована в официальном издании.

  Согласно декларации, в 2011 году Янукович получил 757,6 тысячи гривен заработной платы, а также "других выплат и вознаграждений, начисленных декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора". Также президент получил 155,4 тысячи гривен, как проценты по банковским вкладам.

  Кроме того, в 2011 году ООО "Типография "Новый мир" (Донецк) выплатила Януковичу авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству имущественные права, в частности, на созданные им в 2005-2010 гг книги "Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений", "...И год при власти. От кризиса - к экономическому росту", "Преодолеть путь", "Как Украине дальше жить", а также на литературные произведения, которые будут созданы автором в будущем. С полученной суммы авторского вознаграждения Янукович уплатил в бюджет 2,8 миллиона гривен налога на доходы физических лиц.

  Согласно декларации, главе государства принадлежат земельный участок площадью 1,7688 гектара в Киевской области с расположенным на нем жилым домом площадью 619,6 квадратных метра, квартира в Киеве площадью 239,4 квадратных метра и два машиноместа общей площадью 39,9 квадратных метра. Расходы на содержание принадлежащего главе государства имущества в 2011 году составили 207,5 тысячи гривен. В 2011 году президент перечислил 120 тысяч гривен благотворительной помощи детскому дому "Многодетная семья Михаила Жара".

  На конец 2011 года остаток средств на банковских счетах Януковича составлял 14,5 миллиона гривен. Президент Украины владеет ценными бумагами на общую сумму 6,8 тысячи гривен.

  Супруга главы государства в 2011 году получила 15,9 тысячи гривен пенсии и 4,9 тысячи гривен процентов по банковскому вкладу. Также в отчетном году супругой получено 400 тысячи гривен дохода от продажи земельного участка и дома в Донецкой области, которые при жизни принадлежали ее матери. Продажа состоялась в 2011 году после восстановления и оформления всех необходимых для этого документов.

  В собственности супруги президента Украины находятся дом площадью 303,8 квадратных метра и земельный участок площадью 0,9372 гектара, расположенные в Донецкой области. Также супруге принадлежит автомобиль Honda Odyssey 2009 года выпуска. Расходы на содержание принадлежащего ей имущества в 2011 году составляют 37,5 тысячи гривен.

  На конец 2011 года сумма сбережений супруги Януковича на банковских счетах составляла 181,9 тысячи гривен.
  http://www.president.gov.ua/ru/news/23807.html

  <center>
  ***

  Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Президента Украины Виктора Януковича за 2011 год.
  http://www.president.gov.ua/docs/decl_president_2011.pdf  Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції".
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17  Совсем скоро, в газете "Дніпрова зірка" - будут опубликованы декларации про имущество, доходы за 2011 год - Николенко В.В. , его заместителей и секретаря городского совета.

  [​IMG]
  http://kanev.info/showpost.php?p=12256&postcount=39


  ***
  </center>
 6. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  Веб-камеру у міськвиконкомі Черкасс - більше не вимикатимуть.
  07.05.12.

  [​IMG]

  Веб-камеру, яка встановлена у 206 кімнаті Черкаського міськвиконкому більше не будуть вимикати.

  Про це сьогодні під час ранкової наради заявив перший заступник міського голови Черкас Віктор Беззубенко.

  «Із завтрашнього дня щоб усі наради були ввімкнені. Кожен ранок. Люди скаржаться. Їм цікаво про що ми говоримо, як поводимося і наскільки ми професійні. Назад уже не повернути, хоча і були у вас аргументи, що можна щось вирвати з контексту...», - сказав Віктор Беззубенко керуючому справами Миколі Кудрявцеву.

  У свою чергу, Кудрявцев повідомив, що веб-камера працювала і на сьогоднішньому ранковому засіданні.

  Нагадаємо, що працівники виконавчих органів Черкаської міської ради висловлювали невдоволення з приводу того, що веб-камера постійно ввімкнута. Віктор Беззубенко навіть дав доручення вимикати камеру час від часу.

  Після цього прес-служба МВК поширила заяву Миколи Кудрявцева, що веб-камера працюватиме у звичному режимі, проте «її вимикатимуть як виняток» за вказівкою того, хто проводить нараду.

  Джерело: http://narodua.com/  Поки в Черкасах вирішують питання про веб-камеру, у Каневі досі громада міста, не зважаючи на депутатські запити, не знає поіменно членів, та засновників "славнозвісного" кооператива "Дніпрови сади".

  Подробиці : http://kanev.info/showpost.php?p=12436&postcount=9

  Відкритість влади Канева, та Закону України "" Про доступ до публічної інформації" - в дії, та особистому розумінні канівських чиновників, та депутатів.


  ***
 7. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  Черкащани лінуються відправляти інформаційні запити.
  18.05.12.

  [​IMG]

  Упродовж року, відколи вступив в дію Закон України «Про доступ до публічної інформації», до Черкаської обласної державної адміністрації надійшло лише 126 запитів на публічну інформацію.

  Про це НародUA повідомила начальник управління інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації Черкаської ОДА Тетяна Очеретяна.

  «Від представників засобів масової інформації надійшло 18 запитів, решта - від фізичних, юридичних осіб та громадських організацій. У задоволенні семи запитів було відмовлено відповідно до частини 1 пунктів 1, 4 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме - зміст деяких запитів по суті являв собою «звернення» порядок розгляду якого не підпадає під дію закону про публічну інформацію. Також надходять запити з некоректно поставленим питанням з якого не зрозуміло, яку саме інформацію хоче отримати запитувач», - розповіла Тетяна Очеретяна.

  За її словами, найбільш запитувана інформація стосується використання державного бюджету на міському та обласному рівні, інформації про виконання соціальних програм допомоги населенню та розвитку регіону, а також інформації про стан навколишнього природного середовища.

  Для порівняння – у Чернігівську облдержадміністрацію тільки впродовж весни цього року надійшло 168 інформаційних запитів.

  Джерело : http://narodua.com


  Сделай сам, реши свою проблему - через официальное обращение (заявление) к каневским чиновникам, депутатам городского совета.
  http://kanev.info/showthread.php?t=1505
 8. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  Хорошая новость.

  Декларации о доходах чиновников появятся в публичном доступе.
  11 июня 2012.

  [​IMG]

  Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, открывающий свободный доступ граждан к декларациям о доходах государственных служащих.

  Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции".

  По словам главы администрации президента Сергея Левочкина, этот документ значительно расширил возможности для СМИ и граждан по доступу к информации о доходах государственных чиновников.

  "Все декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, поданные госслужащими, являются публичными и доступ к ним не может быть ограничен", - пояснил Левочкин.

  Левочкин также напомнил, что президент Украины и руководство администрации президента еще до принятия нового закона обнародовали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

  Источник : http://podrobnosti.ua/power/2012/06/11/841321.html  Совсем скоро мы будем иметь возможность на странице газеты "Дніпрова Зірка" ознакомиться с декларациями о имуществе, доходах и расходах каневских чиновников - за 2011 год !!!?
  http://kanev.info/showpost.php?p=12694&postcount=15

  ***
 9. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  <center>

  [​IMG]

  Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4711-17  [​IMG]
  Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції".
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17

  Стаття 12. Фінансовий контроль.
  Стаття 12 набирає чинності з 1 січня 2012 року.

  2. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівників інших органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  </center>
 10. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Відкритість мiсцевої влади.

  Звернулися з цього приводу - виконання вимог ст.12 (Фінансовий контроль) Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", яка набрала чинність з 1 січня 2012 року -

  до членів виконавчого комітета Канівської міської ради, mvkkaniv@ukr.net
  до депутата міської ради Скорина О.І., oiskor@bigmir.net
  до редакторів Канівських друкованих видань :
  "Дніпрова Зірка", dniprowazirka@ck.ukrtel.net
  "Віка", v56r@i.ua
  "Час пік", ghas-pick06@yandex.ru
  і журналістів з народуа.ком. narodua@narodua.com

  [​IMG]
  http://fotkidepo.ru/photo/893538/41698W6v9kEnJey/pbIDLjD3pL/777030.jpg

  ***