Сам реши свою проблему - через официальное обращение/заявление к каневским чиновникам и депутатам

Тема в разделе "Открытый диалог с чиновниками и депутатами", создана пользователем P.S., 5 фев 2011.

?

Есть ли у вас опыт написания подобного, письменного, официального обращения к чиновнику, депутату

 1. Да, есть. И он - положительный.

  2 голосов
  15,4%
 2. Да, есть. И он - отрицательный.

  2 голосов
  15,4%
 3. Нет, опыта нет, но информация полезная и, возможно, напишу официальное обращение по своему вопросу.

  9 голосов
  69,2%
 1. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица

  КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
  VІІ скликання
  РІШЕННЯ​


  Від 26.01.2017 № 6 - 13

  Про Програму висвітлення
  діяльності Канівської міської ради,
  її виконавчих органів,посадових осіб
  місцевого самоврядування
  та депутатів міської ради у міській газеті
  “Дніпрова зірка” у 2017 році


  Відповідно до статтей 25,26, пункту 11 статті 59, пункту 1 статті 75 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України: “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про засади державної регіональної політики” , листа редакції газети «Дніпрова Зірка» від 15.12.2016 №116, міська рада

  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Канівської міської ради її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради у міській газеті “Дніпрова зірка” у 2017 році згідно з додатком.
  3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з виконавчої роботи Матінову Н.А. та секретаріат Канівської міської ради.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (Козин М.А.); з питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва (Коржов В.Л.).

  Міський голова І.О.Ренькас

  ***

  Додаток
  до рішення міської ради
  від 26.01.2017 № 6 - 13

  ПРОГРАМА
  висвітлення діяльності Канівської міської ради, її виконавчих органів,
  посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради у міській газеті “Дніпрова зірка” у 2017 році


  ПАСПОРТ

  1. Ініціатор розроблення програми Секретаріат міської ради
  2. Законодавча база,дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи Конституція України, закони України: “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, Закон України “Про засади державної регіональної політики”.

  3. Розробник програми Секретаріат міської ради
  4. Відповідальні виконавці програми Секретаріат міської ради, виконавчий комітет Канівської міської ради, редакція міської газети “Дніпрова зірка” відповідно до договору
  5. Головний розпорядник бюджетних коштів Виконавчий комітет Канівської міської ради
  6. Учасники програми Канівська міська рада, її виконавчі органи, посадові особи місцевого самоврядування та депутати міської ради
  7. Термін реалізації програми Протягом 2017 року
  8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Міський бюджет м. Канева
  9. Загальний обсяг фінансових ресурсів:
  75,0 тис. грн
  10. Кошти міського бюджету 75,0 тис. грн
  10.1. Кошти інших джерел _______________

  1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

  1.1 З метою належного висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради у друкованому засобі масової інформації міській газеті “Дніпрова зірка” у 2017 році, враховуючи рекомендації постійних комісії міської ради, керуючись законами України : “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про засади державної регіональної політики” створена Програма висвітлення діяльності Канівської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  та депутатів міської ради у міській газеті “Дніпрова зірка” у 2017 році. Програма дозволить налагодити систематичність висвітлення роботи органів місцевого самоврядування, впорядкує періодичність і черговість висвітлення роботи міської ради, виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради.
  1.2. Програма висвітлення діяльності Канівської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у міській газеті “Дніпрова зірка” у 2017 році (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці виконавчих органів Канівської міської ради з друкованим засобом масової інформації міською газетою “Дніпрова зірка”.
  1.3 Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про місцеве самоврядування в Україні", “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про засади державної регіональної політики", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".
  1.4. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Канівської міської ради, виконавчого комітету, депутатів міської ради, Канівського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб міської ради.

  2. Мета Програми

  2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради через залучення друкованого засобу масової інформації міської газети “Дніпрова зірка” до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова, формування активної громади через повноцінне, оперативне і неупереджене її інформування.


  3. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

  3.1. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради здійснюється відповідно до узгодженого і затвердженого повноважними представниками розподілу друкованої площі видання, яка відводиться на висвітлення діяльності Канівської міської ради її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради (не більше 20% площі друкованого видання).
  3.2. Після збору пропозицій уповноваженими особами Канівської міської ради та її виконавчих органів формується пакет замовлень для підписання договору на висвітлення діяльності.
  3.3. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради відбувається через укладення договору із друкованим засобом масової інформації міською газетою “Дніпрова зірка” про надання послуг з висвітлення.
  3.3.1. У договорі про надання послуг з висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради вказуються:
  3.3.1.1. Сторони договору.
  3.3.1.2. Предмет договору.
  3.3.1.3. Обсяг, форми і методи висвітлення.
  3.3.1.4. Права та обов’язки сторін.
  3.3.1.5. Порядок розрахунків.
  3.3.1.6. Умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин, та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.
  3.3.1.7. Інші суттєві умови, які випливають зі специфіки відносин щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради (порядок спростування інформації тощо).
  3.4. Фінансування Програми здійснюється через перерахування кошів на розрахунковий рахунок друкованого засобу масової інформації міської газети “Дніпрова зірка”, відкриті у банках, що створені і діють на території України відповідно до положень чинного законодавства України, за умови підписання актів прийому-передачі наданих послуг.
  3.5. При висвітленні діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту чи іншу політичну силу, у тому числі з переліку тих, що представлені у міській раді.
  3.6. Інформація щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів подається уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність.
  3.7. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Канева на 2017 рік у сумі 75,0 тис. грн., з них 13 тис. 600 грн.. на висвітлення діяльності
  депутатів Канівської міської ради (400 грн на кожного депутата).
  3.8. Депутат міської ради подає матеріали до друку в секретаріат міської ради в електронному та паперовому виді.

  4. Перелік завдань та результативні показники Програми

  4.1. Основними завданнями програми визначено:
  4.1.1. Інформування мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.
  4.1.2. Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради через міську газету “Дніпрова зірка”.
  4.1.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
  4.1.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою міста.
  4.1.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців міста з питань місцевого значення.
  4.2.У результаті виконання Програми очікується:
  4.2.1 Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради.
  4.2.2. Запровадження постійного діалогу міської влади з громадою міста з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.
  4.2.3. Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою міста.
  4.2.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.
  4.3. Реалізація завдань Програми покладається на повноважених представників Канівської міської ради та виконавчих органів Канівської міської ради.

  5. Напрями діяльності та заходи Програми

  5.1. Організація виконання заходів програми з висвітлення діяльності міської ради є відкритою.
  5.2. Предметом висвітлення виступає діяльність Канівської міської ради, її депутатів, міського голови, виконавчих органів ради і посадових осіб місцевого самоврядування.
  5.3. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:
  5.3.1. Прийняті міською радою, Канівським міським головою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та інші рішення.
  5.3.2. Роз’яснення рішень міської ради, постійних та інших комісій ради, міського голови і виконавчих органів, їх наслідків для мешканців міста та механізмів реалізації.
  5.3.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, міськими закладами освіти, охорони здоров’я тощо.
  5.3.4. Інформування про діяльність Канівського міського голови, його заступників, виконавчих органів і посадових осіб місцевого самоврядування міської ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста.
  5.3.5. Інформування про діяльність міської ради, постійних і тимчасових комісій, секретаря ради, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста.
  5.3.6. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.
  5.3.7. Інформування про культурне життя міста, зокрема анонси та перебіг культурних подій,
  що відбуваються за підтримки міської ради та її виконавчого комітету.
  5.3.8. Інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які організовує міська рада чи які здійснюються за її підтримки.
  5.3.9. Інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які здійснюються за сприянням міської ради та її виконавчого комітету.
  5.3.10. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів у місті та їх значення для повсякденного життя міста і кожного його мешканця.
  5.3.11. Щорічні плани і звіти про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  5.3.12. Інформування про офіційні візити депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Канівської міської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.
  5.3.13. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем громади міста.
  5.4. Інформація у рамках виконання Програми подається державною мовою.

  6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  6.1. Координаційні дії по виконанню Програми здійснюються уповноваженими особами Канівської міської ради та її виконавчих органів з письмовим узгодженням змін з виконавцем.
  6.2. Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського голови і постійна профільна комісія Канівської міської ради.
  6.3. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання оприлюднюється на сайті Канівської міської ради.
  6.4. Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про виконання Програми на сесії Канівської міської ради за підсумками року.

  [​IMG]
  ***

  Звернення №1 від 20.01.2017
  Щодо деокупації Канева.
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-29#post-33835

  ***
 2. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Сьогодні, 31.01.2017, отримав электродного листа з Управління Служби Безпеки України в Черкаській області. (usbu_chk@ssu.gov.ua)

  "Повідомляємо, що Ваше звернення на електронну скриньку УСБУ в Черкаській області від 21.01.2017 щодо перевірки корупційної складової при видобутку піску в межах м. Канів одним з комунальних підприємств, розглянуто в Управлінні СБ України в Черкаській області.

  Відповідно до ст. 19 Конституції України державні органи, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  Згідно зі ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» на Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

  Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» органи СБ України не відносяться до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

  Розгляд та прийняття рішення по суті порушених у Вашому зверненні питань знаходиться в межах повноважень органів Національної поліції України, у зв’язку з чим воно направлено за належністю до ГУ НП в Черкаській області."

  ***

  Це відповідь на звернення №1 від 21.01.2017
  Щодо канівського кар'єру під кодовою назвою "Золоте дно".
  Задокументовані ознаки промислового видобутку піску - з пропозицією щодо порушення питання необхідності перевірки на присутність корупційної складової.
  Докладніше:
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-29#post-33853

  ***
 3. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Куди поскаржитись на корупцію?

  0-800-507-001 — гаряча лінія Генеральної прокуратури України щодо порушення прав фізичних осіб- підприємців та господарюючих суб’єктів;

  0-800-501-482 — гаряча лінія СБУ щодо особливо-небезпечних злочинів проти держави;

  0-800-507-309 — урядова телефонна гаряча лінія;

  (044) 256-11-10 — приймальня МВС України;

  (044) 256-00-31 — пряма телефонна лінія національного агентства з питань державної служби (якщо вам відомі випадки корупції серед державних службовців);

  Якщо корупційне правопорушення має регіонільний масштаб, зверніться у відповідні установи своє області:

  Черкаська область

  (0472) 31-42-54 — гаряча лінія Черкаської обласної прокуратури
  (0472) 39-33-78 — приймальня МВС України у Черкаській області
  (0472) 37-92-44 — гаряча лінія СБУ в Черкаській області

  http://www.acrc.org.ua/ua/contacts/kudy-poskarzhytys-na-korupcziyu.html

  ***
 4. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
 5. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Звернення складено з дотриманням вимог законодавства та
  направлено 01.02.2017 на офіційні електроні поштові скриньки :

  Міському голові Канева Ренькас І.О. mvkkaniv@ukr.net

  Копія :
  Лідеру Партії "Громадська позиція" Гриценко Анатолію Степановичу.
  office@grytsenko.com.ua
  Голові Черкаської обласної адміністрації Ю.О.Ткаченко. oda@2upost.com
  Журналістам "5 каналу" - через сайт "5 каналу",
  Журналістам "Громадського телебачення" info@hromadske.tv, ceo@hromadske.tv
  Журналістам http://kanos.com.ua (saas.swot@gmail.com)
  Редактору регіонального друкованого виданя "Віка" v56r@i.ua
  Депутату міської ради Гамалій Ю.А. (hamaliy@ukr.net) sekretariat.ck.svoboda@gmail.com
  Депутату міської ради Канева Коржову В.Л. korzhov.v@i.ua

  від позапартійного мешканця міста Канів, підприємеця *******************************
  (вул.************************) kaniv2*********@gmail.com

  №1 від 01.02.2017
  Ми знайшли 75 тис.грн. - для Української Авдіївки.

  Звернення.

  Шановний міський голова, досить вже лицемірства.
  Ваші підлеглі підготували рішення, а вмотивовані депутати, проголосували на сесії міської ради 26.01.2017 р. - щодо виділення 60 тис. грн. - на вашу піар-компанію на ймовірних позачергових виборах на посаду голови об'єднаної громади - піар-компанію у місцевій газеті "Дніпрова зірка" у 2017 році - піар-компанію за гроші виборців, за гроші мешканців міста Канів.
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-30#post-33958

  01.02.2017 року, на так званому офіційному сайті міської ради, заявляться заклик до мешканців міста допомогти Українській Авдіївці. Заклик не бути байдужим до чужої біди.
  http://kaniv-rada.gov.ua/news.php?p=343

  Ви закликаєте простих мешканців міста, які за складних економічних обставин у нашій країні , з великим трудом заробляють гроші та ледь-ледь зводять кінці з кінцями - бути не байдужими до чужої біди , але при цьому ви спокійно приймаєте рішення щодо витрат 75 тис.грн. на власні піар-компанії - за гроші громади.

  Це лицемірно.


  Src04.jpg


  То, ми, не байдужі мешканці міста Канів - знайшли 75 тис.грн. для мешканців Української Авдіївки !

  Щоб ці 75 тис.грн. отримали мешканці цього міста України, яке знаходиться у біді, вам потрібно лише не підписувати це рішення сесії міської ради щодо 75 тис.грн. для піар-компаній у "Дніпровій зірці".

  Та на позачерговій сесії міської ради, скликання якої ви анонсували, по дорученню небайдужих мешканців міста Канів, винести пропозицію для депутатів - направити ці 75 тис.грн. на потребу мешканців Української Авдіївки.

  Бачите, як просто робити добрі справи та формувати позитивний імідж Канева для Українського суспільства та не тільки для Українського ?
  Хоча, я майже впевнений, до вас не дійде про що я тут тлумачу.
  Але, як то кажуть - спроба не тортури.
  Ви же розумієте, що подібні звернення, це у тому числі - для історії міста Канів і не тільки міста Канів.

  До того ж , ви зовсім нещодавно робили спробу без конкурсу надати 150 тис.грн.бюджетних грошей - на кіно про Канів . Публічно казали про якесь своє особисте бачення та про те, що були щасливі, щоб це хтось зміг втілити у кіно.
  http://kaniv.info/theme/vidkritist-miscevoji-vladi.1848/page-38#post-33105

  Навіщо нам ваше особисте бачення та кіно ?
  Імідж міста формують справами - добрими справами.
  Впевнений, за таких обставин, у Авдіївці заговорять про Канів , і не тільки у Авдіївці.

  У відповідності до ст.10 Закону України “Про звернення громадян” ,прошу не розголошувати моє прізвище, місце проживання, електрону адресу.
  Відповідь прошу надіслати на мою домашню адресу,або на мою електронну поштову скриньку, виконавши вимоги ст.40 Конституції України та ст.19, ст.20 Закону України “Про звернення громадян” .

  Текст цього звернення розміщено на публічному сайті м.Канів
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...enie-k-kanevskim-chinovnikam-dep.1505/page-30

  ***

  З повагою, за дорученням окремих, небайдужих мешканців міста Канів, 01.02.2017 ...........................................

  Последнее редактирование: 1 фев 2017
 6. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  У КИЄВІ З МОЛОТКА ПРОДАЛИ ПОРТРЕТ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ЩОБ ЗІБРАТИ ДОПОМОГУ ДЛЯ АВДІЇВКИ
  05.02.2017

  96386.png
  Щоб допомогти мешканцям Авдіївки, у Києві продали унікальну роботу австралійського художника. Столичний активіст Гео Лерос виставив на аукціон подаровану йому авторську картину. Виручені кошти він вирішив передати на допомогу цивільним на Донеччині.

  Докладніше:
  http://www.5.ua/suspilstvo/u-kyievi...ob-zibraty-dopomohu-dlia-avdiivky-137741.html

  ***
 7. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Звернення складено з дотриманням вимог законодавства та
  направлено 05.02.2017 на офіційні електроні поштові скриньки :

  Депутату міської ради, голові Канівської фракції політичної партії ВО "Cвобода" Гамалій Ю.А. (hamaliy@ukr.net) sekretariat.ck.svoboda@gmail.com.
  Копія :

  Депутату міської ради Коржову В.Л. korzhov.v@i.ua
  Лідеру Партії "Громадська позиція" Гриценко Анатолію Степановичу office@grytsenko.com.ua
  Голові Черкаської обласної адміністрації Ю.О.Ткаченко. oda@2upost.com
  Журналістам "5 каналу" - через сайт "5 каналу",
  Журналістам "Громадського телебачення" info@hromadske.tv, ceo@hromadske.tv
  Журналістам http://kanos.com.ua (saas.swot@gmail.com)
  Редактору регіонального друкованого виданя "Віка" v56r@i.ua
  Голові Черкаської обласної адміністрації Ю.О.Ткаченко. oda@2upost.com


  від позапартійного мешканця міста Канів, підприємця *******************************
  (вул.************************) kaniv2*********@gmail.com

  №1 від 05.02.2017
  Щодо так званого сайту Канівської міської ради. (http://kaniv-rada.gov.ua/)

  Звернення.

  Шановний депутати міської ради Канева Гамалій Ю.А.

  У 2016 році, міський голова Канева Ренькас І.О. витратив з бюджета міста Канів, без будь-якого конкурсу 16 тис. грн. - на облаштування так званого офіційному сайті Канівської міської Ради
  (http://kaniv-rada.gov.ua/)

  Практика непрозорість та відсутність конкурсів, які притаманні чинному міському голові - має негативні наслідки для усієї громади міста.

  По факту - гроші мешканців міста витрачені на так званий офіційний сайт Канівської міської ради - на роботу якого громада міста не має ніяких важелів впливу.

  Це, безперечно, дуже зручно для міського голови Ренькас І.О. та його підлеглих чиновників - вони почувають себе затишно, безпечно та можуть безкарно маніпулювати свідомістю громади нашого міста.

  Як приклад , - у новорічному привітанні міського голови Канева, розміщеному 30.12.2016 на так званому офіційному сайті Канівської міської ради, в офіційному документі, розрахованому на широкий загал населення, нав'язувалося тлумачення подій на сході України - як братовбивча війна.

  Мешканці міста, не маючи можливості відреагувати на такі "вітання" від міського голови - адже на так званому офіційному сайті Канівської міської ради користувачі сайту не мають можливості залишати коментарі, вимушені були звертатися з цього приводу до Служби Безпеки України.
  Докладніше:
  http://kaniv.info/theme/kaniv-istor...uzhbi-bezpeki-ukrajini.3724/page-9#post-33802

  Шановний депутат, Гамалій Ю.А., прошу виконати доручення виборця, внести у порядок денний найближчої сесії міської ради питання щодо роботи так званого офіційного сайту Канівської міської ради.
  Прошу довести до депутатів міської ради зміст цього звернення та запросити на сесію Буренко В.І. , який, як відомо, утилізував ці 16 тис.грн. - виконував роботи зі створення та запуску сайту, та поінформований про можливості створеного ним сайту - у тому числі приховані.

  Пропоную поставити на голосування депутатами міської ради питання щодо необхідності та доцільності змін у структурі сайту - щоб кожний користувач сайту мав можливість залишати свої коментарі - принаймні у розділі новин, таким чином впливаючи на роботу міської ради.

  Також, пропоную, зобов'язати місцевих чиновників , у діловодстві, на паперових носіях інформації , в реквізитах вказувати так званий офіційний сайт Канівської міської ради (http://kaniv-rada.gov.ua/) - на який міський голова витратив у 2016 році без будь-якого конкурсу 16 тис.грн.

  Місто Канів, його бюджет, сформований членами громади, - існує не для спокою та затишку міського голови, його підлеглих та кола його наближених осіб, не для маніпуляцій місцевими чиновниками членами територіальної громади, а для усіх без винятку членів громади.
  Це у рівній мірі стосується і так званого сайту міської ради.

  У відповідності до ст.10 Закону України “Про звернення громадян” ,прошу не розголошувати моє прізвище, місце проживання, електрону адресу.
  Відповідь прошу надіслати на мою домашню адресу,або на мою електронну поштову скриньку, виконавши вимоги ст.40 Конституції України та ст.19, ст.20 Закону України “Про звернення громадян” .

  Текст цього звернення розміщено на публічному сайті міста Канів.
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-30#post-34005

  З повагою, 05.02.2017 *****************

  ***

  Надійшла відповідь зі Служби Безпеки України.
  http://kaniv.info/theme/kaniv-istor...uzhbi-bezpeki-ukrajini.3724/page-9#post-33908

  ***​
  Последнее редактирование: 5 фев 2017
 8. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Звернення складено з дотриманням вимог законодавства та
  направлено 11.02.2017 на офіційні електроні поштові скриньки :


  Депутату міської ради Гамалій Ю.А. (hamaliy@ukr.net) sekretariat.ck.svoboda@gmail.com
  Депутату міської ради Канева Коржову В.Л. korzhov.v@i.ua

  Копія :

  Лідеру Партії "Громадська позиція" Гриценко Анатолію Степановичу.
  office@grytsenko.com.ua
  Журналістам "5 каналу" - через сайт "5 каналу",
  Журналістам "Громадського телебачення" info@hromadske.tv, ceo@hromadske.tv
  Журналістам http://kanos.com.ua (saas.swot@gmail.com)
  Редактору регіонального друкованого виданя "Віка" v56r@i.ua
  Міському голові Канева Ренькас І.О. mvkkaniv@ukr.net  від позапартійного мешканця міста Канів, підприємця *******************************
  (вул.************************) kaniv2*********@gmail.com

  №1 від 11.02.2017
  Канів.Щодо аудиту КП "Ринок" і не тільки .

  Звернення.
  Шановні депутати Канівської міської Ради, Гамалій Ю.А., Коржов В.Л.
  На регіональному інтернет-ресурсі http://kanos.com.ua/ з'явився допис, що бюджетну комісію обурила
  ініціатива щодо виділення коштів для "Авто-ріки".
  Річ, як я зрозумів, йшла про 200 тис.грн.

  Користувачі сайту залишили декілька коментарів з цього приводу, але ці коментарі було видалені офіційними журналістами цього інтернет-ресурсу.
  Останнім часом складається таке
  враження, що існує якась взаємовигідна домовленість між цими так званими журналістами та місцевими чиновниками, та по телефону - ці чиновники дають вказівки - які коментарі слід прибирати.

  Докладніше, у тому числі - видалені з ознаками цензури - коментарі :
  http://kaniv.info/theme/shanovni-a-...ix-rol-u-zhitti-kaneva.3480/page-5#post-34025

  Шановні депутати міської ради, прошу виконати доручення виборця, довести до депутатів переконання окремих громадян міста , що якщо і надавати гроші на підтримку комунальних підприємств міста Канів - то лише після повного аудиту господарської діяльності цих підприємств - незалежною аудиторською компанією, обраною виключно через систему державних закупівель "Прозоро".

  Також, шановні депутати Гамалій Ю.А. та Коржов В.Л., прошу пояснити, чому пройшло вже пів року, а рішення депутатів міської ради, прийняте на сесії міської ради 22.09.2016 року щодо аудиту КП «Міський ринок Канівської міської ради» - не виконано ?


  Щодо так званих місцевих журналистів, то у мене є тверде переконання, що люстрацію у нашій країні потрібно було починати не з правоохоронних органів, а саме з так званих журналістів.
  Шановні депутати, цікаво було аби ви теж, публічно, висловили свою позицію з цього приводу.

  Як на мене, своєю цензурою, ці так звані журналісти - образно кажучи, - постійно витирають ноги об Українців, які вибороли своє право ходити прямо та говорити голосно у цій країні по усіх питаннях сьогодення, які їх турбують.
  Но це таке...Ми ще поспілкуємося з цими так званими журналістами у юридичній площині щодо нашої Української Конституції та цензури, яку вона забороняє.
  Сподіваюсь таки поставимо крапку у цьому питанні , - щоб такі самі журналісти не могли маніпулювати свідомістю громадян, обслуговуючи інтереси місцевих чиновників та не виключно - заробляючи брудні гроші та інші преференції - на цій справі.

  У відповідності до ст.10 Закону України “Про звернення громадян” ,прошу не розголошувати моє прізвище, місце проживання, електрону адресу.
  Відповідь прошу надіслати на мою домашню адресу,або на мою електронну поштову скриньку, виконавши вимоги ст.40 Конституції України та ст.19, ст.20 Закону України “Про звернення громадян” .

  Текст цього звернення розміщено на публічному сайті м.Канів
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-30#post-34028

  З повагою, 11.02.2017 ************************

  ***

  Деякі інші матеріали щодо суті справи :
  Задокументовані ознаки порушення ст.15 Конституції України - ЦЕНЗУРА на http://kanos.com.ua/.

  http://kaniv.info/theme/zadokumento...i-ukrajini-cenzura-na-http-kanos-com-ua.5230/

  *** ​
  Последнее редактирование: 11 фев 2017
 9. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Звернення складено з дотриманням вимог законодавства та
  направлено 12.02.2017 на офіційні електроні поштові скриньки :

  Депутату міської ради Гамалій Ю.А. (hamaliy@ukr.net) sekretariat.ck.svoboda@gmail.com
  Головне Управління національної поліції в Черкаській області prozorist@ch.mvs.gov.ua
  Копія :

  Депутату міської ради Канева Коржову В.Л. korzhov.v@i.ua
  Голові Черкаської обласної адміністрації Ю.О.Ткаченко. oda@2upost.com
  Лідеру Партії "Громадська позиція" Гриценко Анатолію Степановичу. office@grytsenko.com.ua
  Національна поліція України cac@mvs.gov.ua
  Журналістам "5 каналу" - через сайт "5 каналу",
  Журналістам "Громадського телебачення" info@hromadske.tv, ceo@hromadske.tv
  Журналістам регіонального інтернет-видання http://kanos.com.ua (saas.swot@gmail.com)
  Редактору регіонального друкованого виданя "Віка" v56r@i.ua


  від позапартійного мешканця міста Канів, підприємця *************************
  (вул.******************м.Канів) kaniv20*****************@gmail.com

  №1 від 12.02.2017
  Додаткові матеріали щодо канівського кар'єру під кодовою назвою "Золоте дно" - фото, зроблені 12.02.2017 - з ознаками продовження промислового видобутку піску у природоохоронній зоні річки Дніпро, в межах міста.

  Звернення.

  Шановний депутат міської ради Канева Гамалій Ю.А., шановні працівники Головного Управління національної поліції в Черкаській області.

  Гамалій Ю.А., 21.01.2017, я надіслав на Вашу офіційну електрону поштову скриньку звернення №1 від 21.01.2017 "Щодо канівського кар'єру під кодовою назвою "Золоте дно".
  Задокументовані ознаки промислового видобутку піску - з пропозицією щодо порушення питання необхідності перевірки на присутність корупційної складової."
  З текстом звернення та додатками до нього - можна ознайомитися за таким посиланням:
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-29#post-33853

  Станом на сьогодні, 12.02.2017 - Вашу відповідь, Гамалій Ю.А., на це звернення - я поки що не отримав.

  31.01.2017 , на мою електрону поштову скриньку надійшов лист з Управління Служби Безпеки України в Черкаській області. (usbu_chk@ssu.gov.ua).
  У цьому листі працівники СБУ повідомили, що (цитую) : "Розгляд та прийняття рішення по суті порушених у Вашому зверненні (ред. №1 від 21.01.2017 "Щодо канівського кар'єру під кодовою назвою "Золоте дно") питань знаходиться в межах повноважень органів Національної поліції України, у зв'язку з чим воно направлено за належністю до ГУ НП в Черкаській області."
  З текстом цього листа можна ознайомитися за таким посиланням :
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-30#post-33959

  Шановний депутат міської ради Гамалій Ю.А.,шановні працівники Головного Управління національної поліції в Черкаській області, сьогодні, 12.02.2017, мною були задокументовані додаткові ознаки продовження промислового видобутку піску у несанкціонованому кар'єрі, в природоохоронній зоні річки Дніпро, в межах міста Канів, в 2-ох кілометрах від всесвітновідомого поховання Т.Г.Шевченко - Тарасової гори.

  Пропоную ознайомитися з цими фото-матеріалами від 12.02.2017 (11 фото) .
  Канів.Кар'єр "Золоте дно".
  Докладніше:
  http://kaniv.info/theme/foto-kanev-...epr-chetvertaja-chast.2848/page-23#post-34034


  Шановний депутат міської ради Канева, Гамалій Ю.А., на сесії міської ради , 26.01.2017 року, Ви проголосували за те, щоб бюджет міста Канів оплатив у 2017 році - передвиборну піар-компанію чинному міському голові Канев Ренькас І.О. у місцевому друкованому виданні "Дніпрова зірка" - на загальну суму 60 тис.грн.
  Докладніше, рішення сесії міської ради:
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-30#post-33958

  Шановний депутат міської ради Гамалій Ю.А., чи побачать потенційні виборці : мешканці міста Канів та прилеглих сіл - у цьому друкованому виданні "Дніпрова зірка", яке щороку, під різними приводами, спонсорує бюджет міста Канів на десятки тисяч гривен - хоча би частину матеріалів цього звернення щодо того, що у місті Канів щороку зникає з природоохоронної зони річки Дніпро, у невідомому напрямку, пісок - вартістю сотні тисяч гривен ?!

  У відповідності до ст.10 Закону України “Про звернення громадян” ,прошу не розголошувати моє прізвище, місце проживання, електрону адресу.
  Відповідь прошу надіслати на мою домашню адресу,або на мою електронну поштову скриньку, виконавши вимоги ст.40 Конституції України та ст.19, ст.20 Закону України “Про звернення громадян” .

  Текст цього звернення розміщено на публічному сайті м.Канів
  http://kaniv.info/theme/sdelaj-sam-...vskim-chinovnikam-dep.1505/page-30#post-34035

  ***

  Деякі інші матеріали щодо суті справи:

  Директор комунального підприємства «Місто»Дмитро Шайдаров заявив, що піску мало - потрібні ще гроші. 18.01.2017.
  http://kaniv.info/theme/foto-kanev-...epr-chetvertaja-chast.2848/page-22#post-33842

  Третина канівчан назвали жахливою роботу комунальників з очищення міста від снігу. 19.01.2017
  http://kaniv.info/theme/foto-kanev-...epr-chetvertaja-chast.2848/page-22#post-33841

  Канівський міськрайонний суд засудив до 3-х років позбавлення волі за вкрадену чавунну вану.
  http://kaniv.info/theme/kaniv-istor...operativ-dniprovi-sadi.3694/page-7#post-30398

  Канівський міськрайонний суд засудив до 3 років позбавлення волі жителя Таганчі - за викрадені каструлі та сковородки.
  http://kaniv.info/theme/kaniv-istor...operativ-dniprovi-sadi.3694/page-9#post-31357

  Канів. За викрадену машинку для стрижки - чоловіку загрожує від 3-х до 6-ти років.
  http://kaniv.info/theme/kaniv-istor...perativ-dniprovi-sadi.3694/page-10#post-32181

  Канівський міжрайонний суд розгляне справи стосовно викрадення солодощів у двох супермаркетах Канева.
  http://kaniv.info/theme/kaniv-istor...perativ-dniprovi-sadi.3694/page-11#post-32279

  З повагою , 12.02.2017 *************
  Последнее редактирование: 12 фев 2017
 10. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  ГРОМАДЯН ТРЕБА ПЕРЕКОНУВАТИ СТАТИ НОСІЯМИ ЗМІН, РЕФОРМ І СПІЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ .
  Таку думку висловив екс-голова Мінекономрозвитку Павло Шеремета

  02.03.2017

Загрузка...
Возможно имеются похожие темы
 1. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  187
 2. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  257
 3. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  258
 4. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  331
 5. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  441
 6. vlad_smirnov
  Ответов:
  2
  Просмотров:
  606
 7. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  531
 8. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  1.167
 9. serj
  Ответов:
  5
  Просмотров:
  2.344
 10. Oktokot
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  1.191