РЕКОМЕНДОВАНО На заметку каневским предпринимателям.

Тема в разделе "Жизнь Канева и Каневского района", создана пользователем P.S., 9 мар 2011.

 1. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
  VІ скликання
  РІШЕННЯ


  від 18.10.2012 № 10 – 26

  Про включення в перелік земельних
  ділянок, по яких пропонується
  здійснити продаж права оренди  Відповідно до ст.ст. 127, 134, 136 Земельного кодексу України, п. 41 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України „Про планування і забудову територій”, ст. 12 Закону України „Про основи містобудування”, Генерального плану розвитку м. Канева, затвердженого рішенням Канівської міської ради від 02.03.2006 №30-27, на підставі Тимчасового Положення про порядок проведення земельних аукціонів в м. Каневі, з метою раціонального використання земель міста Канева та збільшення надходжень до міського бюджету, Канівська міська рада

  В И Р І Ш И Л А:

  1. Включити в Перелік земельних ділянок, по яких пропонується здійснити продаж права оренди на земельних торгах у формі аукціону на земельну ділянку площею 554 кв.м біля кінотеатру „Канів” під розміщення кафе для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

  2. Фінансовому управлінню /Карпушенко Г.Г./ передбачити кошти на фінансування підготовки земельних ділянок для продажу права власності на земельних торгах у формі аукціону (проведення геодезичних зйомок, виготовлення та погодження проектів відведення, оголошення в ЗМІ, видача довідок, витягів з НГО, виготовлення технічних паспортів на земельні ділянки).

  3. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Ренькаса І.О. та відділ комунального майна та земельних ресурсів м. Канева /Лупина О.І./.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань раціонального природо та землекористування та екології /Маланчев Є.С./.

  Секретар міської ради О.А. Калніболоцький
  Лупина

  Джерело:
  http://kaniv-rada.org/page.php?s=29
 2. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
  VІ скликання
  РІШЕННЯ

  від 13.12.2012 № 10 – 52


  Про затвердження Положення
  про порядок проведення
  земельних аукціонів в м. Каневі

  в новій редакції

  Відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону” від 05.07.2012 № 50-VI, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оцінку землі”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” від 11.10.2002 № 1531, Канівська міська рада

  В И Р I Ш И Л А:

  Затвердити Положення про порядок проведення земельних аукціонів в м. Каневі в новій редакції, згідно з додатком 1.
  Затвердити Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки та Типовий договір права оренди земельної ділянки, згідно з додатками 2, 3.
  Рішення Канівської міської ради від 24.07.2008 № 11-30 „Про внесення змін та доповнень до тимчасового положення про порядок проведення земельних аукціонів в м. Каневі, затвердженого рішенням Канфівської міської ради від 24.04.2008 № 10-5”, від 11.09.2008 № 11-66 „Про затвердження Порядку підготовки земельних ділянок до земельного аукціону в м. Каневі та форм організаційних документів по земельних торгах” та від 11.11.2008 № 12-30 „Про внесення змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок проведення земельних аукціонів в м. Каневі” вважати таким, що втратило чинність.
  Покласти на відділ комунального майна та земельних ресурсів м. Канева обов’язки з підготовки лотів по продажу права власності та права оренди на земельні ділянки комунальної власності м. Канева.
  Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Ренькаса І.О. та начальника відділу комунального майна та земелдьних ресурсів м. Канева Лупину О.І.
  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань раціонального природо та землекористування та екології /Маланчев Є.С./.


  Секретар міської ради О.А. Калніболоцький

  Лупина

  Додаток № 1

  до рішення Канівської міської ради
  від 13.12.2012 року № 10 – 52

  Тимчасове положення
  про порядок проведення земельних аукціонів в м. Каневі

  Тимчасове Положення розроблене відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону” від 05.07.2012 № 50-VI, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оцінку землі”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р.№ 1531 „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”, інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.
  1. Загальні положення.
  1.1. Дане Положення визначає процедуру підготовки, організації та проведення земельних аукціонів для продажу права власності або прав оренди земельних ділянок комунальної власності, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації.
  1.2.. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.
  1.3. Продаж земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди) здійснюється виключно на земельних торгах (крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу).
  1.4. У Положенні наведені терміни, що застосовуються у такому значенні:
  Земельний аукціон – форма проведення земельних торгів, відповідно до якого право власності або право оренди на земельну ділянку набуває той Учасник земельних торгів, який запропонує найбільшу ціну за земельну ділянку або за право оренди відповідно до її цільового призначення, яка фіксується у ході проведення торгів ліцитатором.
  Ліцитатор – фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить аукціон.
  Лот – земельна ділянка із якісними та кількісними характеристиками та умовами її продажу або оренди, що виставляється на аукціоні, якій надається свій номер i оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.
  Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами, що виставляється для продажу права власності або права оренди на аукціоні.
  Організатор земельних торгів – виконавчий комітет Канівської міської ради.
  Виконавець – суб'єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення.
  Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в пункті 4.7 розділу 4 даного положення, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.
  Стартова ціна – ціна земельної ділянки або права оренди, з яких розпочинається продаж лота на аукціоні.
  Реєстраційний внесок – сума коштів, що сплачує заявник при поданні заяви на визначений рахунок, в якості завдатку, з метою забезпечення серйозності намірів заявника по прийняттю участі в земельному аукціоні.
  Гарантійний внесок – завдаток, який сплачує заявник, розмір якого становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою у разі продажу прав оренди на земельну ділянку.


  2. Процедура земельних торгів.
  2.1. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:
  а) перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами;
  б) стартова ціна лота;
  в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;
  г) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, права оренди земельної ділянки, яка або на яку виставляється на земельні торги.
  2.2. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.
  Після опублікування оголошення про проведення земельних торгів виконавець може відмовитися від договору лише у випадках, якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від нього причин.
  2.3. Винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів, складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.
  Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою у разі продажу прав оренди на земельну ділянку, але не більш як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.
  2.4. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.
  2.5. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою у разі продажу прав оренди на земельну ділянку.
  2.6. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.
  2.7. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного пунктом 5.3. розділу 5 даного полаження.
  2.8. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених пунктом 5.5. розділу 5 даного положення) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.
  2.9. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу або права оренди земельної ділянки.
  3. Добір земельних ділянок та підготовка лотів.
  3.1. Організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.
  У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.
  3.2. Добір земельних ділянок комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.
  3.3. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.
  3.4. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
  а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);
  б) державну реєстрацію земельної ділянки;
  в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
  г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України „Про оцінку земель” у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
  ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України „Про оцінку земель”, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;
  д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;
  е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;
  є) визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.
  Підготовка лотів до проведення земельних торгів у разі звернення стягнення на земельну ділянку включає проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України „Про оцінку земель”, встановлення стартової ціни лота, яка дорівнює ліквідаційній вартості земельної ділянки, що визначена за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки.
  3.5. Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів організатора земельних торгів. Витрати, пов’язані з виготовленням документації землеустрою, оголошення в пресі та інші витрати, пов’язані з проведенням аукціону відшкодовуються переможцем (покупцем лота) аукціону організатору по договору.
  Фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав оренди на земельних торгах також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.
  3.6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав оренди на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, – на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.
  4. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів.
  4.1. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передають, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у 3 розділі даного положення.
  4.2. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчення торгів передається покупцеві.
  Із зазначених документації та матеріалів виконавець земельних торгів формує інформаційну картку на лот.
  4.3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот публікує у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження, а також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, оголошення із зазначенням дати проведення торгів та переліку лотів.
  4.4. В оголошенні зазначаються:
  а) найменування організатора земельних торгів;
  б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;
  в) цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;
  г) умови договору купівлі-продажу, права оренди, який укладається на земельних торгах;
  ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;
  д) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;
  е) місце і час проведення земельних торгів;
  є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;
  ж) номер рахунка виконавця земельних торгів, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
  з) найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;
  и) текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря).
  При розміщенні оголошення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот.
  4.5. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, здійснюється безоплатно.
  Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення оголошення про проведення торгів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації із застосуванням поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування
  спеціально створених технологічних чи програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
  4.6. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення.
  4.7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів:
  а) заяву про участь у земельних торгах;
  б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа.
  Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;
  в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
  Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.
  4.8. Виконавець земельних торгів приймає документи в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
  Виконавець земельних торгів після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.
  Крім того, у книзі зазначаються:
  а) для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
  б) для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, для юридичних осіб, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу, - також інформація про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання іноземні засновники (учасники);
  в) для іноземних громадян та осіб без громадянства - громадянство (підданство) іншої держави, прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.
  Після реєстрації учаснику земельних торгів видаються вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).
  Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
  4.9. У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний пред'явити паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).
  Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.
  Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів.
  Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.
  4.10. Форми заяви про участь у торгах, довідки про отримання документів виконавцем земельних торгів, книги реєстрації учасників торгів, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника торгів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.
  4.11. Під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських об'єднань.
  За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора земельних торгів.
  4.12. Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).
  4.13. Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:
  - усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;
  - вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
  - тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.
  4.14. Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.
  4.15. Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох учасників.
  4.16. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.
  4.17. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
  4.18. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах.
  У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.
  Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою права оренди на неї.
  4.19. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням
  своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни з голосу).
  Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
  У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.
  Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.
  Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.
  У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.
  Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів.
  У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
  У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова „Продано”, називає ціну продажу
  лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.
  4.20. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора земельних торгів у день проведення торгів.
  За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об'єктом у день проведення торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.
  4.21. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
  4.22. У процесі проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу
  може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках.
 3. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  продовження

  Один примірник протоколу видається переможцю.
  4.23. Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.
  4.24. Договір купівлі-продажу та оренди земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених частиною 29 цього розділу.
  У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
  4.25. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.
  Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора земельних торгів.
  4.26. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.
  4.27. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.
  4.28. У разі продажу земельної ділянки комунальної власності або права оренди на неї виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в місцевих органах виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в місцевих органах виконавчї влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування інших надходжень, крім суми винагороди, що підлягає сплаті організатором земельних торгів виконавцю земельних торгів відповідно до договору про проведення земельних торгів.
  4.29. У разі визнання переможцями торгів осіб зазначених у статті 129 Земельного кодексу України (іноземні держави та іноземні юридичні особи) договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.
  4.30. На торгах зобов'язаний бути присутній організатор земельних торгів або його представник, уповноважений укладати від імені організатора земельних торгів договір купівлі-продажу та оренди земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги.
  4.31. Ціна продажу земельної ділянки, а також плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

  5. Встановлення результатів торгів.
  5.1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу та оренди земельної ділянки.
  5.2. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути анульовані.
  5.3. Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.
  Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.
  У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена вказана пункті 2.3 розділу 2 даного положення, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п'яти банківських днів з дати скасування.
  5.4. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
  а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);
  б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
  в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.
  Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.
  Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку, зазначеному в пункті 4.29. розділу 4 даного положення.
  5.5. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
  Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.
  У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:
  а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
  б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
  в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;
  г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
  ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки.
  5.6. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.
  Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.
  Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право оренди користування нею за стартовою ціною, визначеною відповідно до підпункту д), е) пункту 3.4. розділу 3 даного положення.
  6. Оприлюднення результатів земельних торгів.
  Організатор земельних торгів не пізніше п'яти робочих днів після проведення торгів публікує у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої
  влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:
  1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
  2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;
  3) строку користування земельною ділянкою у разі продажу права оренди;
  4) цільового призначення земельної ділянки.

  Секретар міської ради О.А.Калніболоцький


  Додаток № 2
  до рішення Канівської міської ради
  від __________________ № ______


  Д О Г О В І Р №
  купівлі-продажу земельної ділянки у власність

  м. Канів, Черкаської області _
  ____________________
  (місце укладання, число, місяць, рік - літерами)
  Ми, що нижче підписалися: Канівська міська рада __

  в особі ___ міського голови Ніколенка Віктора Володимировича_ _
  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
  який діє на підставі Рішення Канівської міської ради № , / надалі – Продавець/, з одного боку, та ________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________________ /надалі – Покупець/, з другого боку, уклали цей договір про нижчевикладене.
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю, земельну ділянку ____________,, яка знаходиться за адресою: 19000 Черкаська обл., м. Канів, вул. (район ) загальною площею кв.м, га, а Покупець зобов`язується оформити договір купівлі-продажу земельної ділянки і сплатити ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.
  1.2. Право власності і розпорядження земельною ділянкою переходить до Покупця з моменту повної сплати вартості придбаної земельної ділянки по цьому договору.
  1.3. Відповідно до експертної оцінки ___________________, стартова ціна вартості земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, становить сума (сума прописом) грн.
  1.4. Зазначена у цьому Договорі вартість земельної ділянки продано відповідно до протоколу аукціону № ____ від ________________________ за ____грн.
  ІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ
  2.1. Покупець зобов’язаний внести _сума (сума прописом) грн. протягом 3 банківських днів )пункт 4.31. Положення) з дати укладання цього договору. Плата за земельну ділянку вноситься на підставі цього Договору.
  2.2. Розрахунки здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми зі свого рахунку на рахунок Продавця.
  2.3. Розрахунки здійснюються таким чином:
  – кошти Покупця в сумі ___ грн. перераховуються відповідно до платіжного доручення з поточного рахунку Покупця № ___ на рахунок Продавця: _№______.
  ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  3.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором та сприяти другій стороні у виконанні її обов’язків.
  3.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
  ІV. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
  4.1. Покупець зобов’язаний:
  – у встановлений Договором термін сплатити ціну покупки (3 банківські дні);
  4.2.Покупець, як переможець торгів, бере на себе зобов’язання, щодо компенсації Продавцю всіх витрат в сумі _____ (____________) грн., які пов’язані з передачею земельної ділянки в оренду (її відведенням та проведенням аукціону) протягом 3 банківських днів з дня підписання даного договору на поточний рахунок № ________________________________.
  4.3. Укладений договір нотаріально посвідчується.
  4.4. Земельна ділянка, набута за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством.

  V. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
  5.1. Продавець зобов’язаний передати земельну ділянку у встановлений законом термін.

  VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ
  6.1. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
  У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються.
  VII. ГАРАНТІЇ ТА ПРЕТЕНЗІЇ
  7.1. Продавець гарантує, що земельна ділянка, яка виставлена на торги, не входить до переліку земельних ділянок, які не підлягають продажу або передачі в оренду, не є проданою, заставленою, не знаходиться під арештом, судових справ щодо неї немає.
  VIIІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  8.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору вирішуються шляхом переговорів.
  ІX. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  X. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ
  10.1. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і видаються сторонам.
  XI. ОСОБЛИВІ УМОВИ
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  XIІ. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  Підпис __________________ Підпис __________________
  МП МП  Додаток № 3
  до рішення Канівської міської ради
  від __________________ № ______

  Д О Г О В І Р №
  купівлі-продажу права оренди земельної ділянки

  м. Канів, Черкаської області _
  ____________________
  (місце укладання, число, місяць, рік - літерами)
  Ми, що нижче підписалися: Канівська міська рада __

  в особі ___ міського голови Ніколенка Віктора Володимировича_ _
  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
  який діє на підставі Рішення Канівської міської ради № , / надалі – Продавець/, з одного боку, та ________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________________ /надалі – Покупець/, з другого боку, уклали цей договір про нижчевикладене.
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1. Продавець зобов’язується передати в оренду Покупцю, земельну ділянку ____________,, яка знаходиться за адресою: 19000 Черкаська обл., м. Канів, вул. (район ) загальною площею кв.м, га, а Покупець зобов`язується оформити договір оренди земельної ділянки і сплатити ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.
  1.2. Право оренди і розпорядження земельною ділянкою переходить до Покупця з моменту повної сплати вартості придбаного права оренди по цьому договору та державної реєстрації договору оренди земельної ділянки в _______________________________________________.
  1.3. Право на оренду земельної ділянки комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.
  1.4. Відповідно до нормативної грошової оцінки ___________________, стартова ціна права оренди на земельну ділянку, яка виставляється на земельні торги, становить сума (сума прописом) грн.
  1.5. Зазначене у цьому Договорі право оренди на земельну ділянку продано відповідно до протоколу аукціону № ____ від ________________________ за ____грн.
  ІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ
  2.1. Покупець зобов’язаний внести _сума (сума прописом) грн. протягом 3 банківських днів )пункт 4.31. Положення) з дати укладання цього договору. Плата за право оренди земельної ділянки вноситься на підставі цього Договору.
  2.2. Розрахунки здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми зі свого рахунку на рахунок Продавця.
  2.3. Розрахунки здійснюються таким чином:
  – кошти Покупця в сумі ___ грн. перераховуються відповідно до платіжного доручення з поточного рахунку Покупця № ___ на рахунок Продавця: _№______.
  ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  3.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором та сприяти другій стороні у виконанні її обов’язків.
  3.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
  ІV. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
  4.1. Покупець зобов’язаний:
  – у встановлений Договором термін сплатити ціну продажу права оренди (3 банківські дні);
  4.2.Покупець, як переможець торгів, бере на себе зобов’язання, щодо компенсації Продавцю
  всіх витрат в сумі _____ (____________) грн., які пов’язані з передачею земельної ділянки в оренду (її відведенням та проведенням аукціону) протягом 3 банківських днів з дня підписання даного договору на поточний рахунок № __________________________________.
  4.3. Укладений договір нотаріально посвідчується.
  4.4. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом (пунктом 4.26. Положення).

  V. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
  5.1. Продавець зобов’язаний :
  – оформити договір оренди земельної ділянки в день проведення торгів.
  VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ
  6.1. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
  У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:
  а) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;
  б) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
  в) переможцю, який відмовився від укладення договору оренди земельної ділянки.
  6.2. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.
  VII. ГАРАНТІЇ ТА ПРЕТЕНЗІЇ
  7.1. Продавець гарантує, що земельна ділянка, право оренди якої продається, не входить до переліку земельних ділянок, які не підлягають продажу або передачі в оренду, не є проданою, заставленою, не знаходиться під арештом, судових справ щодо неї немає.
  VIIІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  8.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору вирішуються шляхом переговорів.
  ІX. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
  9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.
  9.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі.
  9.3. У разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням суду.
  X. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ
  10.1. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і видаються сторонам.
  XI. ОСОБЛИВІ УМОВИ
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  XIІ. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  ______________________________ ______________________________
  Підпис __________________ Підпис __________________
  МП МП

  Джерело:
  http://kaniv-rada.org/page.php?s=29


  ***
 4. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  Продовжують відловлювати чиновників - корупціонерів.

  Глава райадминистрации Днепропетровщины попался на взятке.
  23 января 2013

  <embed src="http://podrobnosti.ua/img/player.swf" height="288" width="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="controlbar=over&amp;image=http://podrobnosti.ua/upload/news/2013/01/23/883355_3.jpg&amp;file=http://podrobnosti.ua/upload/news/2013/01/23/883355_4.mp4&amp;logo=http://podrobnosti.ua/img/logo_video.png&amp;plugins=viral-1&viral.link=http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/01/23/883355.html"></embed>

  Голова однієї з райадміністрацій Дніпропетровщини попався на гарячому. Чиновник встановив своєрідний тариф за видачу документів на оренду землі. Послуга коштувала півтори тисячі доларів.

  Джерело:
  http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/01/23/883355.html

  <center>

  ****


  Каневская межрайонная прокуратура Черкасской области
  Канев, 19000, ул. Ленина, 129-А, Черкасская область
  Телефон: 38061


  ****

  Урядовий портал.Звернення громадян.
  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=81442162
  [​IMG]

  *****

  Официальный сайт Службы безопасности Украины.
  Контактная информация для обращения граждан.
  http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/ru/publish/article?art_id=40659&cat_id=39921

  [​IMG]


  За номером (044) 253-32-14 громадяни можуть звернутися до Служби безпеки України в разі наявності інформації щодо корупційних дій з боку державних службовців.

  **********

  Генеральна прокуратура України.

  [​IMG]

  Порядок звернення.
  http://www.gp.gov.ua/ua/order_appeal.html

  Забезпечення доступу до публічної інформації.
  http://www.gp.gov.ua/ua/dostup.html


  У Генеральній прокуратурі України організовано роботу телефону «гарячої лінії» для підприємців.

  07.06.2012.

  0 800 507 001
  http://kanev.info/showpost.php?p=12992&postcount=110


  ******
 5. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  А що місцеві підприємці думають про перспективи будівництва великих закладів торгівлі у центральних районах міста ?

  [​IMG]

  Конкуренція - двигун торгівлі ?!

  Докладніше :
  http://kanev.info/showthread.php?t=3010&page=2

  ***
 6. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  Новый Трудовой кодекс может продлить рабочий день до 12 часов

  26 января 2013.

  [​IMG]

  Проект нового Трудовго кодекса предусматривает ряд нововведений, которые игнорирует право человека на отдых и охрану здоровья.

  http://podrobnosti.ua/society/2013/01/26/884088.html

  ***
 7. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  <center>
  Канівська міжрайонна прокуратура повідомляє.


  [​IMG]
  </center>

  В Канівській міжрайонній прокуратурі впроваджено телефон "гарячої лінії" за номером (236)3-83-64, за яким приймаються повідомлення про факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність з боку службових осіб контролюючи та правоохоронних органів.

  Канівський міжрайонний прокурор радник юстиції О.М.Кожушко.

  За матеріалами щотижневика "Віка" №14 квітень 2013 року.
 8. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  Рада планирует упростить процедуры прекращения предпринимательской деятельности

  16 апреля 2013

  [​IMG]  Верховная рада Украины намерена упростить процедуры прекращения предпринимательской деятельности юридических и физических лиц.

  За законопроект в первом чтении проголосовало 315 народных депутатов из 375 присутствующих в зале заседаний во вторник, 16 апреля.

  Проект закона предлагает ограничить максимальный срок заявлений кредиторами своих требований к юридическому или физическому лицам, которые прекращают свою предпринимательскую деятельность. Предлагается установить, что такой срок не может быть меньше двух и больше трех месяцев со дня опубликования сообщения о принятии субъектами хозяйствования решения о прекращении деятельности.

  По словам первого заместителя министра юстиции Инны Емельяновой, согласно действующему законодательству этот срок не может быть меньше двух месяцев, а максимальная граница не установлена. Соответствующие изменения предлагается внести в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины.

  Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внесение изменений в названные Кодексы будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений за со стороны должностных лиц соответствующих государственных органов и исключит давление контролирующих органов на субъекты хозяйствования.
  После это Верховная рада закрыла вечернее пленарное заседание - об этом объявил председатель парламента Владимир Рыбак.

  "Вечернее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Всем спасибо", - сказал он.

  Рада рассмотрела все вопросы повестки дня до законопроектов по отмене пенсионной реформы.

  Это сделано для того, чтобы рассмотреть законопроекты по данный реформе в один день.

  Подробности
  По материалам: Интерфакс-Украина
 9. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  Определены лучшие регионы для бизнеса в Украине
  05 апреля 2013.

  [​IMG]

  Иностранным инвесторам рекомендуют вкладывать средства в бизнес-проекты Харьковской и Львовской областей, избегая вложений в предприятия Черновицкой области. Подготовленный по заказу правительства рейтинг инвестиционной привлекательности регионов призван стать картой для компаний, плохо ориентирующихся в украинских реалиях. Однако эксперты считают, что такой рейтинг больше оценивает не реальную экономическую отдачу, а усилия и открытость местных властей, передает "Коммерсант-Украина" в материале "Инвестирование на местности".

  "Для портфельных инвесторов конкретный регион Украины не имеет значения. Принимая решение об инвестировании, они смотрят на качество той или иной компании", - отмечает генеральный директор компании SP Advisors Ник Пиацца.
  По его словам, во время встреч с топ-менеджментом компаний с иностранным и украинским капиталом положительные отзывы можно услышать в адрес Черкасской (12-е место), Львовской (2-е) и Кировоградской (24-е) областей, в то время как Одесская (11-е) получает наименьшее количество хороших отзывов. "Харьковская область в глазах стратегических инвесторов имеет ряд преимуществ в связи с большим количеством студентов, которые могут заполнить потребность в кадрах при создании новой компании", - уточнил Пиацца.

  http://podrobnosti.ua/economy/2013/04/05/897925.html
 10. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.768
  Симпатии:
  161
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: На заметку каневским предпринимателям.

  Украинские "заробитчане" будут платить налог в ПФ
  10 мая 2013

  <embed src="http://podrobnosti.ua/img/player.swf" height="288" width="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="controlbar=over&amp;image=http://podrobnosti.ua/upload/news/2013/05/10/903977_3.gif&amp;file=http://podrobnosti.ua/upload/news/2013/05/10/903977_4.mp4&amp;logo=http://podrobnosti.ua/img/logo_video.png&amp;plugins=viral-1&viral.link=http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/05/10/903977.html"></embed>


  Новий податок для заробітчан. Відтепер усі українці, котрі працюють за кордоном, будуть сплачувати внески у Пенсійний фонд.
  Новий закон уже опублікували. Раніше заробітчани сплачували лише податок до бюджету країни, в якій вони працюють. Тепер - віддаватимуть і "єдиний внесок" до Пенсійного фонду України.

Загрузка...
Возможно имеются похожие темы
 1. Mobik
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  4.992
 2. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  29
 3. Grinii
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  83
 4. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  138
 5. Starpom
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  140
 6. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  165
 7. Магазин Стартер Генератор
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  173
 8. Илья_
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  200
 9. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  211
 10. Настя
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  186