Комплектующие к моторным лодкам и катерам компании "КИЛЬ" KEEL.COM.UA

Тема в разделе "Авто, мото, вело, электро, бензо техника", создана пользователем FLOT, 19 ноя 2011.

 1. FLOT

  FLOT Гость

  ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУДНОВОГО РЕЄСТРУ УКРАЇНИ І СУДНОВОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
  П О С Т А Н О В А
  від 26 вересня 1997 р. N 1069 Київ

  { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
  N 461 ( 461-99-п ) від 25.03.99
  N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004
  N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006
  N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }


  Відповідно до статті 26 Кодексу торговельного мореплавства
  України ( 176/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
  п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Порядок ведення Державного суднового реєстру
  України і Суднової книги України, що додається.

  2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку покласти на
  Міністерство транспорту та зв'язку.
  { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
  ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }


  Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

  Інд.34

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 вересня 1997 р. N 1069

  ПОРЯДОК
  ведення Державного суднового реєстру України
  і Суднової книги України

  { У тексті Порядку слово "Мінтранс" в усіх відмінках
  замінено словом "Мінтрансзв'язку" згідно з Постановою КМ
  N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  { У тексті Порядку слово "Укрдержрибгосп" у всіх відмінках
  замінено словом "Держкомрибгосп" у відповідному відмінку
  згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }


  I. Загальні положення

  1. Цей Порядок встановлює вимоги до реєстрації та обліку
  торговельних суден в Україні.

  2. Дія цього Порядку не поширюється на:

  військові кораблі та судна;

  катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому
  судну;

  спортивні судна, перелік видів яких затверджує
  Мінсім'ямолодьспорт за погодженням з Мінтрансзв'язку; { Пункт 2
  доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2008-п ) від
  22.10.2008 }

  веслові судна, що використовуються без двигуна, довжиною до
  2,5 метра. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
  N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }

  3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,
  передбаченому Кодексом торговельного мореплавства України.

  4. Загальне керівництво та контроль за реєстрацією і веденням
  обліку суден в Україні здійснює Інспекція Головного державного
  реєстратора флоту (далі - Інспекція), яка входить до сфери
  управління Мінтрансзв'язку.

  Положення про Інспекцію Головного державного реєстратора
  флоту затверджується Мінтрансзв'язком. Інспекцію очолює Головний
  державний реєстратор флоту, який призначається Мінтрансзв'язком.

  Керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку
  риболовних суден здійснюється Держкомрибгоспом. ( Пункт 4
  доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від
  28.07.2004 )

  5. Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють:

  морських суден - капітани морських портів;

  річкових суден та суден, що не підлягають нагляду
  класифікаційним товариством, - Інспекція;

  риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним
  товариством, - Держкомрибгосп, які є органами державної
  реєстрації.

  Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах,
  перелік яких визначається Мінтрансзв'язку. Реєстрація риболовних
  суден, що підлягають нагляду класифікаційним товариством,
  здійснюється в будь-якому морському рибному порту.
  { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461
  ( 461-99-п ) від 25.03.99; в редакції Постанов КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 250 ( 250-2006-п ) від
  07.03.2006 }

  6. Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей
  про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за
  формою згідно з додатком 1, або Суднової книги України, що
  ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном
  свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.
  { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
  07.03.2006 }

  7. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних
  про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через
  неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе
  власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних
  підставах (судновласник, фрахтувальник).

  8. Судно може бути зареєстроване у Державному судновому
  реєстрі України або Судновій книзі України тільки одним органом
  державної реєстрації.

  Орган державної реєстрації судна може бути змінено за
  бажанням судновласника з дотриманням вимог абзацу першого цього
  пункту.

  З моменту внесення записів про постійну реєстрацію судна до
  Державного суднового реєстру України або Суднової книги України
  всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах
  інших держав Україною не визнаються.

  Так само в Україні не визнаються записи про судно, постійно
  зареєстроване в Україні, у судновому реєстрі іншої держави, якщо
  судно не виключене з Державного суднового реєстру України або
  Суднової книги України, з дотриманням вимог, встановлених розділом
  IV цього Порядку.

  9. За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України
  або Судновій книзі України та будь-які подальші зміни зроблених у
  них записів, а також за видачу суднових документів справляються
  збори, порядок та розмір яких встановлюється Мінтрансзв'язком за
  погодженням з Мінекономіки.

  10. Записи у Державному судновому реєстрі України, Судновій
  книзі України, суднових та реєстраційних документах ведуться
  українською, а у деяких випадках, зазначених у цих документах, -
  англійською мовами.

  II. Реєстрація суден у Державному судновому
  реєстрі України

  11. Включення морських торговельних суден до Державного
  суднового реєстру України здійснюється виключно капітанами
  морських портів за погодженням з Інспекцією, а риболовних суден -
  за погодженням з Держкомрибгоспом та Інспекцією. { Абзац перший
  пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
  ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  Внесення річкових суден до Державного суднового реєстру
  України здійснюється безпосередньо Інспекцією. { Пункт 11
  доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
  07.03.2006 }

  Порядок погодження реєстрації торговельних та риболовних
  суден визначається Мінтрансзв'язком разом з Мінагрополітики.

  Інспекція веде Державний судновий реєстр України,
  Держкомрибгосп - Реєстр риболовних суден, який є складовою
  частиною Державного суднового реєстру України.
  ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 963 ( 963-2004-п ) від
  28.07.2004 )

  12. Реєстрації у Державному судновому реєстрі України
  підлягають:

  а) пасажирські, наливні судна, судна, призначені для
  перевезень небезпечних вантажів, а також буксири незалежно від
  потужності головних двигунів і валової місткості;

  б) самохідні судна, у тому числі риболовні, не зазначені в
  підпункті "а" цього пункту, з потужністю головних двигунів 55 кВт
  і більше; ( Підпункт "б" пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
  Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  в) судна, не зазначені в підпунктах "а" і "б" цього пункту,
  валовою місткістю 80 одиниць і більше.

  13. Реєстрація здійснюється на підставі погодженої в
  Інспекції, а для риболовних суден - Держкомрибгоспу та Інспекції
  письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується
  Мінтрансзв'язком, що подається до органу державної реєстрації.
  { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
  КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  До заяви додаються такі документи:

  а) заповнена судновласником анкета Державного суднового
  реєстру України, зразок якої затверджується Мінтрансзв'язком;

  б) копія документа, що підтверджує право власності на судно;

  в) копія обмірного свідоцтва;

  г) копія свідоцтва про придатність судна до плавання або
  документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду,
  зразок яких затверджується Мінтрансзв'язку, а для риболовних суден
  - Держкомрибгоспом; { Підпункт "г" пункту 13 із змінами, внесеними
  згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  д) копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна);

  е) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу;

  є) копія страхового полісу або іншого документа із
  зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності
  судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених
  міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна;

  ж) свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним
  прапором України, якщо воно видавалося;

  з) документи, що підтверджують наявність або відсутність
  заставних зобов'язань; { Підпункт "з" пункту 13 в редакції
  Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  й) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
  підприємницької діяльності, а у разі належності судна фізичній
  особі - копія документа, що підтверджує особу власника та його
  громадянство; { Підпункт "й" пункту 13 із змінами, внесеними
  згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  к) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру
  попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було
  зареєстроване). { Пункт 13 доповнено підпунктом "к" згідно з
  Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  Додатково подається документально підтверджена інформація про
  призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та
  знімки судна (вигляд з правого та лівого борту). { Пункт 13
  доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
  07.03.2006 }

  Для реєстрації риболовного судна крім зазначених документів
  подаються документально підтверджена інформація про його
  призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого лову
  тощо) і добову потужність технологічного обладнання, фотокартки
  судна (вигляд з правого та лівого борту), відомості про
  попереднього власника. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з
  Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
  ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  14. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на
  підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у
  Державному судновому реєстрі України тимчасово, на термін, що не
  перевищує терміну чинності такого договору, якщо на момент
  реєстрації судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої
  держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої
  держави, але запис про нього припинено, про що судновласник
  повинен подати відповідний сертифікат.

  У разі коли в іншій державі дозволяється внесення судна до
  кількох суднових реєстрів, вимога щодо подання сертифіката про
  припинення запису в судновому реєстрі цієї держави може не
  виконуватися.

  15. Для реєстрації іноземного судна, отриманого
  судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру,
  додатково до документів, зазначених у пункті 13, крім копій
  документів, що підтверджують право власності на судно, додаються:

  а) копія договору фрахтування;

  б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;

  в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу
  держави іноземної реєстрації судна;

  г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.

  16. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені
  нотаріусом за місцем реєстрації судна або органами, які
  здійснювали їх оформлення та видачу.
  { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
  ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  17. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації
  (постійний чи тимчасовий). У разі тимчасової реєстрації
  зазначається термін дії договору фрахтування.

  18. В анкеті Державного суднового реєстру України, зразок
  якої затверджується Мінтрансзв'язком, зазначається:

  а) ідентифікаційний номер згідно з Порядком про присвоєння
  судну назви та ідентифікаційного номера суднової станції
  супутникового зв'язку, що визначається Мінтрансзв'язком;

  б) тип судна згідно з класифікацією, передбаченою Міжнародним
  кодексом щодо управління безпечною експлуатацією суден та
  запобіганням забрудненню, а саме:

  пасажирське судно:

  пасажирське високошвидкісне судно;

  вантажне високошвидкісне судно;

  навалочне судно;

  нафтовий танкер;

  танкер-хімовоз;

  пересувна морська бурова споруда;

  газовоз;

  інше вантажне судно;

  риболовне судно. ( Підпункт "б" пункту 18 доповнено абзацом
  згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  Тип іншого судна зазначається на підставі документів, що
  свідчать про проходження таким судном технічного нагляду; { Пункт
  18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п )
  від 07.03.2006 }

  в) юридична адреса судновласника, зазначена у свідоцтві про
  державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності, а
  для судновласників - фізичних осіб - зареєстроване місце
  проживання. { Підпункт "в" пункту 18 із змінами, внесеними згідно
  з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  19. Визнається чинною також копія страхового полісу або
  іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної
  відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою,
  передбачених Міжнародною конвенцією про цивільну відповідальність
  за шкоду від забруднення нафтою 1992 року ( 995_839 ).

  20. Мінімальний склад екіпажу, що забезпечує безпеку
  морського торговельного судна, яке здійснює міжнародні рейси, або
  судна, що здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах,
  встановлюється Мінтрансзв'язком (Держкомрибгоспом) відповідно до
  вимог законодавства України.
  { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 250 ( 250-2006-п ) від
  07.03.2006 }

  21. На підставі поданих документів Інспекція, а для
  риболовних суден - Держкомрибгосп та Інспекція готує висновок про
  реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або
  відмову у його реєстрації з обгрунтуванням причин.

  Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його
  реєстрації приймається протягом 15 робочих днів з дня одержання
  заяви і необхідних документів. { Абзац другий пункту 21 із
  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
  07.03.2006 }
  ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  22. Державний судновий реєстр України повинен бути
  прошнурованим і пронумерованим, а записи скріплені підписом
  Головного державного реєстратора флоту і гербовою печаткою
  Інспекції.

  23. Записи у Державному судновому реєстрі України повинні
  бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих
  судновласником документах.

  Записи виконуються ручкою. Виправлення в записах повинні
  підтверджуватися словами "Виправленому вірити" і скріплюватися
  підписом працівника, відповідального за ведення Державного
  суднового реєстру України.

  24. На кожне зареєстроване судно у Державному судновому
  реєстрі України відводиться окрема сторінка. У разі виключення
  судна із реєстру його номер для реєстрації нового судна не
  використовується.

  25. Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних
  документів судновласник подає копії платіжних документів, що
  свідчать про сплату відповідних зборів в установленому розмірі.
  Орган державної реєстрації після надходження висновку Інспекції, а
  для риболовних суден - Держкомрибгоспу та Інспекції у триденний
  строк видає судновласнику такі реєстраційні документи: { Абзац
  перший пункту 25 в редакції Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
  07.03.2006 }

  свідоцтво на право плавання під Державним прапором України;

  свідоцтво про право власності на судно. У разі тимчасової
  реєстрації судна свідоцтво про право власності на судно не
  видається.

  Річковим суднам, зазначеним у пункті 12 Порядку, свідоцтво
  про право плавання під Державним прапором України та свідоцтво про
  право власності на судно видаються безпосередньо Інспекцією.
  { Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250
  ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  Капітан морського рибного порту видає власнику риболовного
  судна: ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  свідоцтво про мінімальний склад екіпажу; ( Пункт 25 доповнено
  абзацом згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від
  28.07.2004 )

  свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного
  суднового реєстру України; ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з
  Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру
  України. ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  Інспекція, а для риболовних суден - Держкомрибгосп та
  Інспекція видає судновласнику:

  а) свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

  б) свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення
  цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою;

  в) свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного
  суднового реєстру України;

  г) свідоцтво про виключення судна з Державного суднового
  реєстру України.
  ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  26. У разі реєстрації судна, що експлуатується на умовах
  бербоут-чартеру, свідоцтво на право плавання під Державним
  прапором України (судновий патент) видається незалежно від того,
  переходить до судновласника України право власності на судно чи
  судно після закінчення терміну договору підлягає поверненню
  власникові. Свідоцтво про право власності на судно видається
  тільки після переходу цього права на законних підставах до
  судновласника України і постійної реєстрації судна.

  До цього моменту на судні зберігаються документи на право
  власності, видані компетентним іноземним органом, і належним чином
  засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують передачу
  судновласнику України права на користування судном.

  27. Судно набуває права плавання під Державним прапором
  України після його реєстрації та одержання документів,
  передбачених пунктом 25 цього Порядку.

  28. Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичній
  або фізичній особі в Україні, може набувати права підняття
  Державного прапора України з моменту видачі консулом України
  тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором
  України.

  Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у
  Державному судновому реєстрі України, але не більше одного року.

  29. З отриманням суднових реєстраційних документів на судно
  наносяться назва судна та найменування порту реєстрації, а на
  риболовне судно - відповідні знаки маркування. ( Абзац перший
  пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  У разі виникнення змін, що викликають необхідність
  виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру,
  орган державної реєстрації, що видав реєстраційні документи, на
  підставі письмового погодження Інспекції, а для риболовних суден -
  Держкомрибгоспу та Інспекції видає нові документи та вносить
  відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При
  цьому документ, що підлягає заміні, здається органу державної
  реєстрації. { Абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно
  з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
  ( Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  30. Видача дублікатів втрачених суднових реєстраційних
  документів здійснюється після розгляду заяви про їх втрату до
  Інспекції, а для риболовних суден - Держкомрибгоспу та Інспекції
  та опублікування за рахунок судновласника в газеті "Урядовий
  кур'єр" оголошення про втрату цих документів та визнання їх
  недійсними. Заява про видачу дубліката втрачених документів
  розглядається протягом не більше 30 діб від дня опублікування
  зазначеного оголошення.
  ( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  31. Відповідальність за збереження та ведення Державного
  суднового реєстру України покладається на капітана морського
  порту.

  III. Реєстрація суден у Судновій книзі України

  32. Реєстрація торговельних суден у Судновій книзі України
  здійснюється капітанами морських портів, Інспекцією, а риболовних
  суден - Держкомрибгоспом та капітанами морських рибних портів.
  { Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461
  ( 461-99-п ) від 25.03.99; в редакції Постанови КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004; із змінами, внесеними згідно з
  Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  33. У Судновій книзі України реєстрації підлягають судна, не
  зазначені в пункті 12 цього Порядку.

  34. Реєстрація у Судновій книзі України здійснюється на
  підставі письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується
  Мінтрансзв'язком, а для риболовних суден - Держкомрибгоспом, що
  подається до органу державної реєстрації суден. ( Абзац перший
  пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  До заяви додаються такі документи:

  а) копія документа, що підтверджує право власності на судно,
  а для суден, придбаних через торговельні установи або від
  суб'єктів підприємницької діяльності, - документ про
  купівлю-продаж; ( Підпункт "а" пункту 34 із змінами, внесеними
  згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )

  б) копія свідоцтва про придатність судна до плавання (за
  наявності) або акт огляду судна перед його реєстрацією; { Підпункт
  "б" пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
  ( 250-2006-п ) від 07.03.2006; в редакції Постанови КМ N 933
  ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }

  в) копія договору іпотеки або довідка про відсутність
  заставних зобов'язань на судно;

  г) документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна
  у Судновій книзі України та видачу суднових документів;

  д) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
  підприємницької діяльності, а у разі належності судна фізичній
  особі - копія документа, що підтверджує особу власника та її
  громадянство; { Пункт 34 доповнено підпунктом "д" згідно з
  Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  е) документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних
  документів попереднім органом державної реєстрації (у разі коли
  судно було раніше зареєстроване). { Пункт 34 доповнено підпунктом
  "е" згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  35. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на
  підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у
  Судновій книзі України тимчасово, на термін, що не перевищує
  терміну дії такого договору, якщо на момент реєстрації воно не
  було внесене до суднового реєстру іншої держави та якщо таке судно
  внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього
  припинено, про що судновласник повинен подати письмове посвідчення
  компетентного органу цієї держави.

  36. У разі реєстрації іноземного судна, отриманого
  судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру,
  додатково до документів, зазначених у пункті 34 цього Порядку,
  крім копій документів, що підтверджують право власності на судно,
  додаються:

  а) копія договору фрахтування;

  б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;

  в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу
  іноземної держави реєстрації судна;

  г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.

  37. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені
  нотаріусом за місцем реєстрації судна або органом, який здійснив
  їх оформлення та видачу.
  { Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
  ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }

  38. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації:
  постійний чи тимчасовий. У разі тимчасової реєстрації судна
  зазначається термін дії договору фрахтування.

  39. На підставі поданих документів відповідний орган
  державної реєстрації вносить до Суднової книги України дані про
  судновласника та судно, що реєструється (додаток N 2).

  Зареєстрованому в Судновій книзі України судну присвоюється
  реєстраційний номер, визначений Інспекцією, з літерою К (наприклад
  14-К). У разі виключення судна із Суднової книги України його
  номер для реєстрації нового судна не використовується. Риболовному
  судну присвоюється реєстраційний номер, що складається з трьох
  літер і чотирьох цифр, першою з яких є літера "Я", а дві наступні
  - дві перші літери найменування області (регіону) за місцем
  реєстрації. { Абзац другий пункту 39 із змінами, внесеними згідно
  з Постановами КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 250
  ( 250-2006-п ) від 07.03.2006, N 933 ( 933-2008-п ) від
  22.10.2008 }

  40. Суднова книга України повинна бути прошнурована,
  пронумерована, записи в ній скріплюються підписом Головного
  державного реєстратора флоту та печаткою Інспекції.
  { Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963
  ( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 933 ( 933-2008-п ) від
  22.10.2008 }

  41. Записи у Судновій книзі України повинні бути своєчасними,
  достовірними і відповідати записам у поданих судновласником
  документах.

  Записи виконуються ручкою. Виправлення у записах повинні
  підтверджуватися словами "Виправленому вірити" і скріплюватися
  підписом працівника, відповідального за ведення Суднової книги
  України.

  Дані про судна повинні вноситися до Суднової книги України
  послідовно, без пропусків, у порядку їх реєстрації.

  42. За наявності документа, що підтверджує сплату зборів за
  реєстрацію судна у Судновій книзі України та за видачу суднових
  документів, після державної реєстрації у п'ятиденний термін з
  моменту прийняття заяви судновласникові видаються такі суднові
  документи:

  а) судновий білет, зразок якого затверджується
  Мінтрансзв'язком; { Підпункт "а" пункту 42 із змінами, внесеними
  згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 933
  ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }

  б) довідка про зареєстровані іпотеки за наявності звернення
  про це судновласника, заставодавця або заставодержателя.

  У разі реєстрації судна, отриманого на умовах, визначених
  пунктом 35 цього Порядку, судновий білет видається судну незалежно
  від того, переходить до судновласника України право власності на
  судно чи судно після закінчення терміну дії договору підлягає
  поверненню власникові, але у судновому білеті зазначається термін
  дії договору фрахтування. Після того як право власності на
  законних підставах переходить до судновласника України, судно
  підлягає постійній реєстрації із заміною суднового білета.

  До цього моменту на судні зберігається документ на право
  власності, виданий компетентним органом іноземної держави і
  належним чином засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують
  передачу судновласнику України права на користування судном.

  43. Судно набуває права плавання під Державним прапором
  України після його реєстрації у Судновій книзі України та після
  одержання суднового білета.

  44. Судно, придбане за кордоном, судно, тимчасово передане
  юридичній або фізичній особі в Україні з оформленням передачі
  цього права за кордоном, може набувати права підняття Державного
  прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового
  свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.

  Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Судновій
  книзі України, але не більше одного року.

  45. У разі виникнення змін, що викликають необхідність
  виправлення відомостей, внесених до Суднової книги України, орган
  державної реєстрації судна за місцем його реєстрації видає нові
  документи та вносить відповідні зміни до Суднової книги України.
  При цьому документ, що підлягає заміні, здається до відповідного
  органу державної реєстрації судна.

  Дублікати втрачених суднових реєстраційних документів
  видаються після розгляду заяви про їх втрату відповідним органом
  державної реєстрації судна та опублікування за рахунок
  судновласника в газеті "Урядовий кур'єр" оголошення про втрату цих
  документів та визнання їх недійсними. Заява на видачу дублікатів
  втрачених документів розглядається протягом не більше 30 діб від
  дня опублікування зазначеного оголошення.

  46. Відповідальність за збереження та ведення Суднової книги
  України покладається на керівника відповідного органу державної
  реєстрації суден.

  IV. Виключення суден з Державного суднового
  реєстру України та Суднової книги України

  47. Виключення судна з Державного суднового реєстру України
  чи Суднової книги України здійснюється шляхом припинення записів
  про його реєстрацію і вилучення суднових реєстраційних документів,
  передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку.

  Виключення може бути постійним або тимчасовим.

  48. Постійне виключення судна з Державного суднового реєстру
  України або Суднової книги України здійснюється:

  а) у разі втрати судном права плавання під Державним прапором
  України;

  б) у разі загибелі судна або зникнення його безвісно;

  в) у разі визнання судна непридатним для подальшої
  експлуатації;

Загрузка...
Возможно имеются похожие темы
 1. aqua22
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  2.795