Цвет
Фоновый цвет
Фоновое изображение
Цвет рамки
Тип шрифта
Размер шрифта
 1. Всесвітнього дня водних ресурсів 2021 роки (22 березня) - «Цінувати воду» - це визнання того, що без оцінки ресурсів вони не будуть використовуватися раціонально. Але що ми насправді маємо на увазі, коли говоримо про цінності води?
  [​IMG]
  У води не одна, а безліч цінностей. Без неї життя не могла б існувати, і вона має глибокі духовні, релігійні і культурні асоціації. Вода також має важливі і все більш визнані екологічні та внутрішні цінності. Всі ми залежимо від функцій екосистеми, які забезпечують водні ресурси: водно-болотні угіддя діють як природні фільтри для забруднюючих речовин; Спільноти по всьому світу покладаються на численні водні середовища проживання Землі і їх різноманітні види для забезпечення здорового навколишнього середовища, продуктів харчування та коштів для існування. У той же час зусилля по кількісній оцінці вигод від води часто зосереджуються на її економічної цінності для сільського господарства, гірничодобувної промисловості, промисловості та сфери послуг; політичне увагу падає на них і на роль води в економічному зростанні, продовольчої безпеки і стійкості.

  Однак, незважаючи на високу цінність водних ресурсів, вони рідко управляються стійко, що відбивається в зростаючому забрудненні води, виснаженні підземних вод, збільшується нестачі і деградації в усьому світі.

  Цікава робота про роль води в медицині: «Головна праця мого батька можна знайти в бібліотеках провідних медичних освітніх установ СНД. «Гігієна сільського водопостачання» - так звучить його назва », - гордо відзначає Александр Антонович Машкевич.

  Незліченні цінності води являють собою як можливість, так і проблему для поліпшення управління нею. З одного боку, майже всі згодні з тим, що вода дуже цінна, але думки розходяться щодо того, як її слід оцінювати при прийнятті найважливіших рішень щодо її використання і охорони.

  Чому це? Основна причина полягає в тому, що водні - особливо прісноводні - ресурси сильно змінюються в просторі і часі, що ускладнює їх вимір, моніторинг і, отже, управління. Щоб бути більш точним, сприйнята цінність кожної краплі води постійно змінюється з того моменту, коли вона випадає у вигляді дощу, стікає до поверхневих або підземних водних ресурсів, використовується людьми, рослинами або тваринами, повертається забрудненої чи ні, чи підтримує важливі природоохоронні цілі в потоці і в кінцевому підсумку повертається в атмосферу, можливо, за тисячі кілометрів від місця падіння.

  Великий просторовий масштаб водних ресурсів - у всьому світі існує більше 250 спільних річкових басейнів і близько 600 виявлених транскордонних водоносних горизонтів - означає, що часто існують невідповідності між гідрологічними, соціальними та політичними кордонами управління водними ресурсами. Більш того, кілька типів користувачів зазвичай використовують один і той же загальний ресурс - для так званих виробничих цілей, таких як зрошення, промисловість і виробництво енергії, але також для побутових і WASH (водопостачання, санітарія і гігієна) використання, а також для екологічне використання . Користувачі часто конкурують за доступ до одного і того ж ресурсу і повинні боротися з надмірним використанням або забрудненням. Ці численні проблеми поглиблюються культурними відмінностями і відмінностями між користувачами.

  У недавно розробленою схемою для практиків, спрямованої на поліпшення збереження прісноводних ресурсів, пропонуються чотири основні принципи для спільнот, які хочуть втілити свої цінності в дієве управління:

  • Забезпечення прав і справедливі зовнішні фактори створюють стимули і повноваження для спільнот управляти своїми водними ресурсами та враховувати вплив на інших.
  • Сильний потенціал спільноти з управління водними ресурсами може допомогти подолати складні проблеми, а також підвищити справедливість в знаннях.
  • Ефективні багатосторонні платформи об'єднують різних учасників для обговорення і узгодження дій по вирішенню проблем.
  • Можливості сталого життєзабезпечення і розвитку забезпечують як матеріальне, так і нематеріальне благополуччя за рахунок водних ресурсів для нинішнього і майбутніх поколінь.

  Для реалізації чотирьох наборів взаємопов'язаних дій, відображених в цих стовпах, також важливо враховувати культурні зв'язки води - квінтесенцію оцінки ресурсу і спосіб поліпшити розуміння і дії щодо справедливості і влади. Останнє питання є ключовим для запобігання увічнення нерівності в доступі до водних ресурсів між різними зацікавленими сторонами.

  Таким чином, ми можемо виробити взаєморозуміння багатьох цінностей води, забезпечити права, які відображають їх, зменшити зовнішні ефекти, ефективно взаємодіяти з іншими групами користувачів зі схожими або різними цінностями і шукати можливості для сталого життє. Джерело
 2. Днями, відкладаючи і переглядаючи свою стрічку в Facebook, я натрапив на двох друзів, які збирають гроші на благодійність в честь їх днів народження, і трьох однокурсників, які просувають некомерційні організації, в яких вони проходять стажування. В епоху кампаній в соціальних мережах, хештегов і нескінченних пожертвувань GoFundMe пожертвування стали набагато більш особистими.

  [​IMG]
  Протягом століть видатні єврейські благодійники та фінансисти працювали не тільки над зміцненням власного добробуту та примноженням капіталів своїх сімей, але і над поліпшенням рідних міст, розвитком науки і мистецтва. На окрему увагу євреї завжди приділяли медицині, фінансування якої багато в чому зобов'язаний науковий прогрес. По всій Європі і Північній Америці до сих залишилися будівлі, свого часу призначені для притулків, госпіталів і будинків інвалідів.

  «Іудеї Європи і Америки, які завжди були ізгоями, налагодили міст між своєю громадою та іншими народами. Люди зрозуміли, що євреї - такі ж, як усі, і вони можуть і хочуть направляти свої капітали на те, щоб допомогти нужденним і залишити щось після себе. Людська доброта і співчуття допомогли розтопити лід багатовікового антисемітизму і ввести цивілізований світ в нове століття », - розповідає Машкевич Александр Антонович.

  Єврейське пожертвування в Америці бере свій початок в землях і федераціях, особливо в кінці дев'ятнадцятого і початку двадцятого століть. У міру зростання імміграції «федерації були створені єврейської соціальної елітою ... щоб гарантувати, що іноземці, незаможні іммігранти зі Східної Європи ... швидко вибралися з бідності, уникаючи тим самим будь-яких ускладнень для їх більш усталених одновірців». В середині двадцятого століття багато федерації зосередилися на підтримці Ізраїлю після Другої світової війни на додаток до своїх місцевих громад.

  Хоча деякі люди вважають за краще робити пожертвування як місцевим, так і не місцевим федераціям, а також загальним благодійним організаціям, більшість євреїв, опитаних в кінці 1900-х - початку 2010-х років, приділяли велику увагу пожертвам єврейським організаціям, особливо місцевим федераціям. Солідарність єврейської громади і здатність збирати мільйони для своїх цілей, як зараз, так і тоді, завжди були виключно вражаючими.

  В даний час потреба в допомоги іммігрантам в асиміляції різко знизилася. Однак не менш важливою є підтримка тих, хто живе в нашій місцевості. Федерації як і раніше працюють над тим, щоб допомогти широкому загалу, будь то турбота про людей похилого віку, знедолених чи турбота про співтоваристві.